Tips & Inspiratie

20 jun

Inschrijfprocedure

U heeft interesse in onze woningen. Wat zijn dan de stappen die u nu moet ondernemen?

1. Officiele inschrijving start 7 oktober 09.00 uur
Vanaf de officiele Start Verkoop datum heeft u de tijd tot donderdag 21 oktober 17.00 uur om je in te schrijven. U kunt dan op het inschrijfformulier maximaal 5 woningen aangeven van uw voorkeur. Op het formulier moet u het inschrijfnummer aangeven wat u van de Gemeente Westland ontvangen heeft. Om in aanmerking te komen voor toewijzing van een woning dient u ingeschreven te staan in het woningzoekenden registratiesysteem van de Gemeente Westland. 

2. Toewijzing woningen
Na de inschrijfperiode dienen wij de formulieren in bij de Gemeente Westland. Zij bepaalt de volgorde waarin het verkoopteam de woningen kan toewijzen. U wordt hier schriftelijk / per e-mail van op de hoogte gebracht. Indien u in aanmerking komt voor een woning, neemt de makelaar contact met u op voor het inplannen van een verkoopgesprek. Als u na het verkoopgesprek tot aankoop van de woning overgaat, wordt de koopovereenkomst opgemaakt en krijgt u deze ter ondertekening toegezonden.

Gemeente Westland inschrijving
Schrijf u in

Nog meer tips & inspiratie